Zorgen om reorganisatieplannen NDC

donderdag 9 juni 2011

De NVJ maakt zich ernstig zorgen over de reorganisatie bij NDC Media. Gisteren werd bekend dat bij NDC 100 banen zullen verdwijnen, waarvan 8 fte redactie bij Leeuwarder Courant en 8 fte redactie bij Dagblad van het Noorden. ‘De afgelopen jaren is er al flink gesneden in het aantal redactieleden’, zegt dagbladsecretaris Tom Gibcus. Op 15 juni zal hij de redacties van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden bezoeken. Een dag later vindt de onderhandeling met NDC plaats over een nieuw Sociaal Plan.

De reorganisatie wordt aangekondigd op het moment dat de vakbonden, waaronder NVJ, met NDC in onderhandeling zijn over een nieuw Sociaal Plan. Tot nu toe werden de onderhandelingen gevoerd zonder dat er sprake was van een voorgenomen reorganisatie. Het eerstvolgende overleg hierover vindt plaats op donderdag 16 juni.
Op de dag ervoor, woensdag 15 juni, waren er al NVJ-bijeenkomsten gepland bij Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden die eigenlijk in het teken zouden staan van de vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe Dagblad CAO. Gezien de recente ontwikkelingen zal de bijeenkomst nu vooral gaan over de reorganisatieplannen en het overleg over het Sociaal Plan.

De NVJ zal zich maximaal inzetten voor de betrokken redacties en er alles aan doen om een goede regeling te treffen in het Sociaal Plan. Tom Gibcus: ‘Opnieuw worden redactieleden gevraagd met minder mensen dezelfde krant te maken en dit alles met behoud van kwaliteit. Dit wringt nu al en dat zal het de komende tijd alleen maar meer doen. De grote vraag is dan ook waar voor NDC de grens ligt. NDC kondigt immers nu al aan dat er in 2012 en 2013 ook arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.’