Robbert Minkhorst

Bestuurslid NVJ – ledengroep Werknemers Uitgeverijbedrijf

Lid van het bestuur sinds: november 2021

Portefeuille

  • Ledengroep werknemers Uitgeverijbedrijf
  • Marketing, Communicatie en Ledenwerving
  • Villamedia
  • Digitale NVJ

Wat is je motivatie voor een functie in het bestuur?

Ik kreeg niet zo heel lang geleden het speldje voor 25 jaar lidmaatschap thuisgestuurd; een moment waarop ik me realiseerde dat ik dus al zo lang bij de NVJ ben. Nou is dat helemaal niet een enorme verdienste per se, maar het ging me om het besef dat daar bij kwam: dat je een lidmaatschap van een vakbond en je verbondenheid met het werk van die vakbond kennelijk zo normaal bent gaan vinden. De journalistiek en het opkomen voor haar belangen zijn voor mij intussen dus ook zulke vanzelfsprekendheden dat het bijna zoeken is naar woorden om het waarom ervan uit te kunnen leggen. Je stapt op een fiets en rijdt weg – dat idee.

Helaas lijken sommige journalistieke verworvenheden allang geen vanzelfsprekendheid meer. Het is pijnlijk dat een campagne als PersVeilig noodzakelijk blijkt. En het gemak waarmee desinformatie verspreid kan worden slaat terug op ons, bedoeld en onbedoeld. Dat ondermijnt onze betrouwbaarheid en toont gelijk de noodzaak van ons bestaan aan. Journalistiek filtert ruis uit de samenleving. Journalistiek onthult, verbindt, informeert, pleziert en duidt. Goede journalistiek is in dit (digitale) informatietijdperk (strijdperk?) onmisbaar. Voldoende middelen – materieel en immaterieel – om ons werk fatsoenlijk te kunnen doen zijn onontbeerlijk.

Bedreigingen voor de journalistiek komen niet alleen van buiten. Bezuinigingen, verslechterende arbeidsvoorwaarden, de positie van freelancers, het uithollen van journalistieke standaarden en formules schaden ons mooie beroep. De journalistiek heeft waarden en eigenschappen die we moeten koesteren en verdedigen. Daar wil ik mij sterk voor maken.

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je als lid van het bestuur?

Om de journalistiek en journalisten te beschermen hebben we een sterke, dynamische en daadkrachtige vakorganisatie nodig – de NVJ. Voor zo’n organisatie wil ik mij inzetten. De NVJ moet meer zijn dan een gesprekspartner voor arbeidsvoorwaarden, tarieven en cao’s. Het belang van ons bestaan moet bewierookt en bevochten worden. Zo’n ambassadeursrol neem ik met groot genoegen op me.

Foto: Ruben Philipse