De NVJ Code

De NVJ Code

Een journalist:

  • Zoekt de waarheid op basis van feiten
  • Is onafhankelijk
  • Doet evenwichtig verslag
  • Werkt transparant
  • Beschermt bronnen
  • Corrigeert fouten
  • Maakt onderscheid tussen feiten en meningen
  • Respecteert de privacy, tenzij er een publiek belang is
  • Zet niet aan tot haat, discriminatie en racisme
  • Maakt zich niet schuldig aan plagiaat, smaad en laster

De NVJ Code is gebaseerd op het Handvest voor Ethiek in de Journalistiek IFJ, 2019 / Global Charter of Ethics for Journalists