Ik heb een jaaroverzicht ontvangen, maar ik ontvang ook een belastingvrije onkostenvergoeding.

Ik heb een jaaroverzicht ontvangen, maar ik ontvang ook een belastingvrije onkostenvergoeding. Kan ik dan ook gebruik maken van de fiscale regeling?

Antwoord

Als bij de onderbouwing van de belastingvrije onkostenvergoeding de lidmaatschapsbijdrage voor een beroepsvereniging is genoemd en de vergoeding ook zodanig hoog is dat deze uit de onkostenvergoeding bekostigd kan worden, dan kun je geen aanspraak maken op de fiscale teruggave. Je ontvangt dan immers al een fiscaal vriendelijke vergoeding voor je lidmaatschap. In andere gevallen kun je gewoon van de fiscale korting gebruik maken.

nvj lidmaatschap