Mag ik mijn werktelefoon voor privédoeleinden gebruiken?

Mijn werkgever heeft mij voor mijn werkzaamheden een mobiele telefoon gegeven. Het is onhandig als ik steeds moet switchen tussen mijn eigen mobieltje en die van de zaak, mag ik mijn werktelefoon ook gebruiken voor privédoeleinden?

Antwoord

Mijn werkgever heeft mij voor mijn werkzaamheden een  mobiele telefoon gegeven. Het is onhandig als ik steeds moet switchen tussen mijn eigen mobieltje en die van de zaak, mag ik mijn werktelefoon ook gebruiken voor privédoeleinden?

Ja/Nee. Of je mag appen, chatten en sites bezoeken met de apparatuur van de baas hangt af van de daarover gemaakte afspraken. Vaak zal een bedrijf een gedragscode of bedrijfseigen regeling hebben waarin de regels voor privégebruik zijn aangegeven.

Een rechter veroordeelde onlangs een werknemer tot betaling van de schade die de werkgever had geleden door het veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werktijd.  De rechter vond dat de werknemer had gehandeld in strijd met de bedrijfsregeling, waarin was bepaald dat incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden was toegestaan. Incidenteel betekent ‘zo nu en dan’ of ‘een enkele keer’, maar deze werknemer had  in een periode van een half jaar 1.255 (liefdes!)appjes  gestuurd naar diverse dames.

Duidelijk is dat het versturen en ontvangen van zo’n grote hoeveelheid appjes een aanzienlijk beslag op de werktijd had gelegd. De rechter maakte de volgende rekensom: de apps hadden een gemiddelde tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht, dat betekende dat de man een fors aantal uren niet had gewerkt. Die tijd vermenigvuldigd met zijn uurloon, leverde een bedrag  van 1500,--  aan schadevergoeding voor de werkgever.  Het schadebedrag werd afgetrokken van het loon dat de schuinsmarcherende werknemer bij het einde van zijn dienstverband nog van zijn werkgever tegoed had.

Niet alleen appen, maar ook het veelvuldig gebruik van internet tijdens werktijd kan arbeidsrechtelijke gevolgen hebben, met als uiterste consequentie ontslag. Een werkgever komt er dan niet mee weg  alleen maar aan te tonen dat een werknemer veel sites heeft bezocht, maar moet bewijzen dat hij dit gedurende een groot aantal werkuren heeft gedaan. Slaagt een werkgever hier niet in en heeft het functioneren van de werknemer er niet onder te lijden gehad, dan is in plaats van ontslag eerder een ernstige waarschuwing op zijn plaats. Een dergelijke sanctie  is ook gepast als van afspraken of instructies  omtrent het (buitenproportioneel) gebruik niet is gebleken, want gematigd  privégebruik van werkapparatuur is in principe niet verboden.

mag dat zomaar
Yolanda Pattiasina
Jurist