Mag mijn werkgever me na drie tijdelijke contracten inhuren als zzp’er?

Na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten hoopte ik op een vast dienstverband. Het werk beviel me en het salaris was niet verkeerd. Helaas kreeg ik slecht nieuws. Een nieuwe arbeidsovereenkomst zat er niet in. Mijn voormalig werkgever wil me wel nog inhuren als zzp’er. Voorwaarde is dat ik eerst zes maanden moet wachten voordat ik aan de slag kan. Mag dat zomaar?

Antwoord

Ja. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst loopt immers van rechtswege af. Het staat een werkgever vervolgens vrij om je een nieuw aanbod te doen. Dit aanbod hoeft natuurlijk geen arbeidsovereenkomst te zijn. Ook op freelance basis kan de samenwerking worden voortgezet.

De voorgestelde ‘pauze’ (tussenperiode) hangt samen met de arbeidsrechtelijke ketenregeling. In artikel 7:668a BW is geregeld hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten er mogen worden overeengekomen voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Een tijdelijk contract gaat automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan drie opvolgende tijdelijke contracten (arbeidsovereenkomsten) heeft gekregen. Of als een werknemer langer dan drie jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad. Als er meer dan zes maanden tussen de tijdelijke contracten zit, begint de telling opnieuw.

De ketenregeling geldt voor arbeidsovereenkomsten en niet voor overeenkomsten van opdracht (freelance overeenkomsten). Juridisch bezien is er op dit punt dus geen belemmering om na drie arbeidsovereenkomsten als freelancer (zzp’er) voor je ex-werkgever verder te gaan. Arbeidsrechtelijk bezien kan je zonder pauze voor je voormalig werkgever gaan freelancen zonder dat er een vast contract ontstaat.

In de praktijk zien wij echter dat veel werkgevers dit niet durven en toch standaard de tussenperiode van zes maanden aanhouden. Eerder samenwerken is dan niet mogelijk. Werkgevers zijn voorzichtig met freelance opdrachten na een dienstverband. Zeker als de werkzaamheden inhoudelijk niet veel verschillen van de manier waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd toen er nog een arbeidsovereenkomst van kracht was. Dit om te voorkomen dat de freelancer (en ex-werknemer) zegt dat hij of zij op basis van het vierde contract nu toch in vaste dienst is. Door een tussenperiode van zes maanden in te lassen, ontstaat er geen volgende schakel in de keten. Zelfs niet als de freelance overeenkomst eigenlijk als een arbeidsovereenkomst moet worden beschouwd.

Verder kan het zo zijn dat de Belastingdienst zeer kritisch kijkt naar zo’n constructie (direct freelancen na dienstverband). Hoe zelfstandig ben je dan echt? Je loopt het risico dat de Belastingdienst de overeenkomst als een voortgezet dienstverband aanmerkt in plaats van als een overeenkomst van opdracht. Dit kan financiële consequenties hebben voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Maarten van den Berg, advocaat Juridische Afdeling NVJ

Beeld: TRIK

juridisch Linkinbio_NVJ mag dat zomaar