Mag een opdrachtgever je overeenkomst na vier jaar zomaar opzeggen?

Je werkt als freelance bureauredacteur al meer dan vier jaar bij een landelijke krant op de redactie. Je overeenkomst is door de krant opgezegd omdat ze je niet meer nodig hebben. Mag dat zomaar?

Antwoord

Nee, oordeelt de rechter in een recente uitspraak van een freelance corrector bij de Volkskrant. De corrector is namelijk geen freelancer maar een werknemer. Waar gaat het om in deze zaak?

Partijen hebben een overeenkomst van opdracht gesloten op basis waarvan de corrector werkzaamheden verricht op de redactie van de Volkskrant. De corrector moet (taal)fouten uit teksten halen die door de eindredacteur op het bureau van de corrector worden gelegd en daarna weer worden opgehaald om verder te worden verwerkt. De corrector krijgt hier € 23,93 per uur voor. Dit bedrag wordt uitbetaald nadat hij een factuur heeft ingediend bij de Volkskrant. De werkzaamheden worden verricht in een pool met drie andere correctoren, de diensten zijn verdeeld over zes avonddiensten en vijf middagdiensten. Na twaalf jaar zegt de Volkskrant de overeenkomst op omdat ze geen corrector meer nodig hebben.

De corrector stapt naar de kantonrechter en vraagt vernietiging van de opzegging en doorbetaling van het salaris omdat hij eigenlijk op basis van een arbeidsovereenkomst werkt. De Volkskrant beweert dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een opdrachtovereenkomst en dat de opzegging dus rechtsgeldig is. De kantonrechter geeft de corrector gelijk.

De rechter hecht vooral waarde aan het feit dat de corrector al twaalf jaar voor de Volkskrant werkt, de werktijden door de krant worden bepaald vanwege de deadline, de corrector een centrale rol inneemt op de eindredactie en daardoor in de organisatie is ingebed, op de interne mailinglist voorkomt en gebruik maakt van de kantoorartikelen van de krant. Verder is relevant dat de Volkskrant de wijze van beloning en betaling bepaalt en het uurloon slechts € 23,93 bedraagt. De kantonrechter oordeelt daarom dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Deze uitspraak onderstreept het belang van een grondige analyse van de feitelijke omstandigheden bij het bepalen van de aard van de werkrelatie. Hoewel partijen in een contract misschien expliciet aangeven dat ze een overeenkomst van opdracht willen aangaan, zal de rechter toch kijken naar de werkelijke uitvoering van de overeenkomst. Als de praktijk meer overeenkomsten vertoont met een arbeidsovereenkomst, kan de rechter dit als zodanig kwalificeren. En dat betekent ontslagbescherming.

Wil jij weten hoe jouw overeenkomst moet worden gekwalificeerd? Neem dan contact op met de advocaten en juristen van de NVJ via dit contactformulier.

Mira Herens, advocaat NVJ

Beeld: TRIK

freelancers juridisch Linkinbio_NVJ mag dat zomaar omroep plus uitgeverijbedrijf Vers in de Pers (ViP) werknemers zelfstandigen