Wat zijn de gevolgen als de opdrachtgever inhoudingsplichtig wordt beoordeeld?

Wat zijn de gevolgen als de opdrachtgever inhoudingsplichtig wordt beoordeeld?

Antwoord

Als de Belastingdienst achteraf stelt dat de opdrachtgever inhoudingsplichtig is, wordt een herberekening gemaakt en een aanslag bij de opdrachtgever opgelegd, als ware sprake van een arbeidsovereenkomst. Ook de aangifte Inkomstenbelasting van de zzp’er wordt herberekend. Want in ieder geval voor de gecontroleerde opdrachten, worden deze inkomsten niet  als winst uit onderneming gezien. Dit kan gevolgen hebben voor zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. Tegen het besluit van de Belastingdienst staat bezwaar en beroep open.