Algemene Ledenvergadering NVJ 2017

zaterdag 10 juni 2017, 14.45 - 17.00

Algemene Ledenvergadering NVJ met voorafgaand de publieksbijeenkomst Debat Journalistiek heeft een prijs, juist in de regio (meer info hierover), een discussie met regionale hoofdredacteuren en freelancers

Programma

Van 14.00 tot 15.00 inhoudelijk debat (apart voor inschrijven, meer info hier)

Algemene ledenvergadering NVJ

 • 14.45 – 15.00 uur              Inloop
 • 15.00 – 17.00 uur              Algemene Ledenvergadering NVJ
 • 17.00 – 18.00 uur              Borrel

Agenda ALV

 1. Opening, welkomstwoord en jaarrede voorzitter NVJ
 2. Voordracht Technisch Voorzitter Louis van de Geijn (bijlage)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen NVJ Algemene Ledenvergadering van 23 november 2016 (bijlage)  
 5. Financiële jaarstukken 2016 (de financiële jaarrekening wordt na aanmelding gestuurd)
 6. Jaarverslag 2016 (bijlage)
 7. Profiel NVJ (conclusies bestuur n.a.v. discussie over eventuele verbreding van de NVJ, bijlage)
 8. Vaststelling gewijzigd reglement sectie Plus+ (bijlage)
 9. Huisvesting / verbouwing NVJ-pand
 10. Bestuursverkiezing (bijlage)
 11. Actualiteiten: NVJ-campagne Ja, journalistiek heeft een prijs! link naar witboek
 12. Datum Najaarsvergadering ALV – woensdag 22 november 2017
 13. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

 

Aanmelden