Algemene Ledenvergadering NVJ - 29 november 2023

woensdag 29 november 2023, 14.15 - 15.45

Het bestuur van de NVJ nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 november 2023. 

Meld je uiterlijk woensdag 27 november aan voor deze ALV door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. 

Programma

14.00-14.15 uur

Inloop (koffie en thee) en registratie

14.15-15.45 uur

Algemene Ledenvergadering NVJ

Pauze

16.30 uur 

Afscheid NVJ-voorzitter Renske Heddema en bestuurslid Ruud Rogier

Lezing Martijn Snoep, voorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), over de impact van de mediaconcentratie op de pluriformiteit en positie van de freelancejournalist.

17.30 uur

Borrel 


14.15 Agenda   

agenda (pdf)                 

1a. Welkomstwoord en opening vergadering door voorzitter

1b. Voorstel technisch voorzitter Thomas de Heide (LinkedIn)

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen NVJ ALV d.d. 08-07-2023 (bijlage 3)

4 Speerpunten NVJ 2024 (bijlage 4)

5. Contributie voorstel (bijlage 5)

6. Werkvoorwaardenbeleid (bijlage 6)

7. Jaarrekening 2022 (bijlage 7)

8. Begroting 2024 (bijlage 8)

9. Conclusies en evaluatie nieuwe structuur NVJ (bijlage 9.1 en bijlage 9.2)

10. Voorstel erelidmaatschap

11. Voorstel jaarvergadering ALV: 6-7-2024

12. Rondvraag

 

Inschrijven voor dit event is niet meer mogelijk.