Algemene Ledenvergadering NVJ

zaterdag 12 september 2020, 14.30 - 17.00

ALV op locatie en online 

In verband met de norm van 1,5 meter afstand wordt de ALV dit najaar in hybride vorm georganiseerd. De locatie bij Beeld en Geluid in Den Haag is veilig geschikt gemaakt voor maximaal 40 leden. Leden die liever niet komen maar wel de ALV willen volgen kunnen via een rechtstreekse online verbinding meepraten en meestemmen.

Agenda ALV

 1. Opening, welkomstwoord en jaarrede voorzitter NVJ
 2. Voordracht Technisch Voorzitter Louis van de Geijn (bijlage)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  3.1  Aanvulling op bijlage agendapunt 7. *)
 4. Notulen NVJ Algemene Ledenvergadering van 20 november 2019 *)  
 5. Financiële jaarstukken 2019  *)
 6. Jaarverslag 2019 (bijlage pdf)
 7. Verslag NVJ-bestuursvertegenwoordigers 2019 *)
 8. Voorstel toekomstmodel structuur NVJ
 9. Aansluiting bij FNV
 10. Motie Sectie Plus+ oprichting Europees fonds voor journalisten Hongarije, Polen (bijlage)
 11. Bestuursverkiezing (verkiezing voorzitter, vice-voorzitter en bestuurslid)
 12. Datum Najaarsvergadering ALV – woensdag 25 november 2020
 13. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

17.00 – 18.00 uur Borrel

* De notulen, financiële jaarstukken 2019 en het verslag van de bestuursvertegenwoordigingen zijn via de ‘Mijn NVJ’-omgeving te downloaden.

Aanmelden

De aanmelding voor zowel de fysieke en online ALV is nu gesloten.