ALV Najaar

woensdag 28 november 2018, 14.00 - 17.30

Programma
 

14.00 uur  Ontvangst en registratie
14.30 uur  Algemene Ledenvergadering
16.30 uur  Borrel / Ontvangst Kees Lunshof lezing Nieuwspoort


Agenda Algemene Ledenvergadering
 

Technisch voorzitter: Margriet Vroomans

1.      Opening
2.      Ingekomen stukken en mededelingen
3.      Notulen NVJ Algemene Ledenvergadering van 2 juni 2018
4.      Speerpunten 2019
5.      Begroting NVJ (de begroting wordt na aanmelding toegestuurd)
6.      Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019
7.      Dalende freelancetarieven, acties/maatregelen (sectie Tijdschriften)
8.      Datum Algemene Ledenvergadering 2019
9.      Wat verder ter tafel komt en rondvraag

De agenda en bijlagen (m.u.v. de begroting) zijn per mail naar alle leden toegestuurd.


Aanmelden ALV


Wil je aanwezig zijn bij de ALV? Aanmelden kan via deze link. 


Kees Lunshof lezing


De Kees Lunshof lezing levert jaarlijks een bijdrage aan het bevorderen van een open debatcultuur over de verhouding tussen politiek en journalistiek. Dit jaar is de spreker Mathieu Segers, hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit van Maastricht, columnist van Het Financieele Dagblad en De Groene Amsterdammer.

Tickets voor de Kees Lunshof zijn gratis en te bestellen bij Nieuwspoort.