Disclaimer

Deze website is eigendom van de NVJ. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht

p deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Disclaimen is een vak. Disclaimen is een vak. Disclaimen is een vak. Disclaimen is een vak. Disclaimen is een vak. Disclaimen is een vak. Disclaimen is een vak. Disclaimen is een vak. Disclaimen is een vak. Disclaimen is een vak. Disclaimen is een vak.

Werking website

De NVJ kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Berekeningen op de website

Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van de Rabobank. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van de Rabobank en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer

De Rabobank behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.