foto

Proceskosten

In civiele procedures betaalt de verliezende partij een vergoeding voor de advocaatkosten van de winnende partij. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen ‘gewone’ procedures, waarbij het zogenaamde liquidatietarief geldt en zaken over intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten). Het liquidatietarief is een tarief dat door de wetgever als begrotingswijze is vastgesteld en in beginsel voor alle rechtszaken geldt. Per soort zaak geldt een basistarief dat vermeerderd wordt met het aantal proceshandelingen dat is verricht (dagvaarding, zitting, enzovoorts). Lees meer over Proceskosten

28 december 2021

Licentie

De rechthebbende kan zijn auteursrecht ook gedeeltelijk overdragen en iemand toestemming geven voor een bepaald gebruik van zijn werk. Dit heet een licentie. Lees meer over Licentie

19 december 2021

Beperkingen auteursrecht

Het auteursrecht geldt niet onbeperkt. De beperkingen op het auteursrecht zijn in de wet genoemd vanuit de achterliggende gedachte dat een te ver gaande bescherming van de auteursrechthebbende de informatievrijheid belemmert. Deze beperkingen op het auteursrecht stellen makers in staat om andermans werk vergoedingsvrij te kunnen gebruiken, zonder eerst om toestemming te hoeven vragen. Lees meer over Beperkingen auteursrecht

19 december 2021

Portretrecht

Het recht van een geportretteerde om zich tegen publicatie van zijn portret te kunnen verzetten, levert in de praktijk dikwijls veel vragen op. Om te kunnen spreken van een portret waaraan rechten kunnen worden ontleend, dient iemand herkenbaar te zijn afgebeeld. Hierbij gaat het niet alleen om herkenbare gelaatstrekken, maar kunnen ook een typerende lichaamshouding, bepaalde attributen of de omgeving een rol spelen. Lees meer over Portretrecht

19 december 2021
Resultaat 1 - 10  (van 205)

Pagina's