Mats Cooper

Vertegenwoordiger beleidsteam Persvrijheid namens ledengroep Vers in de Pers (ViP) sinds november 2021


Wat is je motivatie voor je functie in het beleidsteam Persvrijheid?

'"Jullie zijn de toekomst." Deze woorden hoorde ik van meerdere docenten toen ik mijn eerste stappen zette binnen mijn studie. Maar hoe ziet de journalistiek er in de toekomst uit? Volgens PersVeilig is het aantal bedreigingen toegenomen en onder sommige studenten is er twijfel of ons beroep nog wel veilig genoeg is. Het is erg makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen maar je kan ook meedoen en zelf iets proberen te veranderen. Ik wil meedoen en mij zo nog meer inzetten voor studenten en starters.'

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

'Mijn ambitie is om te zorgen dat wij als studenten een goede toekomst in het vooruitzicht hebben. Mijn doel is om twijfel weg te nemen bij studenten of ze dit vak wel kunnen doen in verband met veiligheid. Daarnaast wil ik ethische dillema’s die studenten moeten maken aankaarten in het beleidsteam. Ik wil dus de NVJ sterker maken door als brug te dienen tussen de opleidingen journalistiek en de vakbond.'

Weblinks