‘Cao-les’ voor ondernemingsraden Publieke Omroep

maandag 9 november 2015

De NVJ en andere cao-partijen bij de Publieke Omroep lossen donderdag 19 november een belofte in om alle Ondernemingsraden gezamenlijk voor te lichten over de nieuwe contracteerregeling/ ketenbepaling. De nieuwe cao die van de zomer werd overeengekomen, geldt voor de periode 2015-2016. De bijeenkomst wordt gehouden in het NPO-gebouw in Hilversum en begint om 15.30 uur.

In artikel 6 van de cao zijn in lijn met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) afspraken gemaakt  over het aantal tijdelijke contracten dat mag worden aangeboden. De WWZ zegt maximaal drie contracten in twee jaar, maar onder bepaalde omstandigheden is ook uitbreiding tot zes contracten in 48 maanden mogelijk. Binnen de Publieke Omroep geldt dat laatste voor alle programma- en / of productie gebonden functies. 

Toezicht ondernemingsraden

Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden en bij het toezicht daarop spelen de ondernemingsraden een belangrijke rol. Voor andere functies geldt de uitbreidingsmogelijkheid bijvoorbeeld niet, tenzij de ondernemingsraad van de betreffende omroep daar nadrukkelijk mee instemt.

Ook zijn er randvoorwaarden gesteld aan de verdeling van het aantal vaste en tijdelijke contracten per omroep. Jaarlijks stelt de werkgever een formatieplan op met een overzicht van het aantal contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Dit wordt met de OR besproken. In beginsel is de verhouding 75% vast en 25% contracten voor bepaalde tijd. Daarvan mag worden afgeweken tot maximale bandbreedte van 60%-40%, maar ook hier geldt dan weer het instemmingsrecht van de OR.

Extra verantwoordelijkheid

Zo krijgen de Ondernemingsraden dus een belangrijke extra verantwoordelijkheid en taak. Om hen zo goed mogelijk hun werk te kunnen laten doen, hebben de werkgevers en werknemersdelegaties (NVJ, FNV-Kiem, CNV-Media) tijdens de cao onderhandelingen afgesproken om de ondernemingsraden op een infobijeenkomst tekst en uitleg te geven. Naast de voorzitters en secretarissen van de ondernemingsraden zijn ook alle hoofden personeelszaken van de omroepwerkgevers uitgenodigd. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 19 november van 15.30 tot 17.30 uur in het NPO-gebouw in Hilversum.

Gezien het aantal te verwachten deelnemers is er ruimte voor maximaal 3 personen per organisatie. In verband met de beveiligingsmaatregelen op het Mediapark worden alleen degenen toegelaten die op de lijst staan en zich vooraf hebben aangemeld via cindy.van.den.heuvel@npo.nl. Vragen die nu al leven, kunnen ook naar dit adres worden gemaild en worden doorgestuurd naar de werkgevers- en werknemersdelegaties.