‘Grenzen aan ons geduld’

dinsdag 15 november 2011

De sectie Dagblad zal van 28 tot en met 30 november een bezoek brengen aan alle dagbladredacties naar aanleiding van het CAO-overleg op 25 november. ‘Er is een grens aan ons geduld’, zegt dagbladsecretaris Tom Gibcus.

Aanvankelijk zouden de CAO-partijen op 8 november weer formeel bij elkaar komen. Waar de NVJ verder wil onderhandelen, hebben werkgevers aangegeven meer tijd nodig te hebben om weer aan tafel te gaan. De afgelopen maanden hebben de NVJ en NDP Nieuwsmedia informeel met elkaar gesproken over de mogelijkheden om tot een CAO-akkoord te komen.

De verschillen leken onoverbrugbaar. In april heeft de NVJ nee gezegd tegen het eindbod van werkgevers, te weten een zeer kleine loonsverhoging in ruil voor het afschaffen van seniorendagen en in feite het ontbreken van goed personeelsbeleid.
Dagbladsecretaris Tom Gibcus: ‘Er is een grens aan ons geduld. Na drie jaar stilstand zonder enige prijscompensatie en bijna een jaar zonder CAO zullen de dagbladuitgevers een bod moeten doen, waarmee ze laten zien dat ze hun werknemers serieus nemen. Hun opstelling tot dusver is een belediging aan het adres van de redacties, die elke dag opnieuw het verschil voor de krant maken.’

Voor de NVJ staat vast dat het 25 november erop of eronder is. Of er wordt een akkoord bereikt of de NVJ stelt vast dat er zonder acties geen overeenstemming is te bereiken.