‘Oog voor elkaars belangen’

dinsdag 30 november 2010

NVJ Freelance wil met uitgevers op strategisch niveau en in een vroeg stadium overleg voeren om de belangen van freelancers zo goed mogelijk te behartigen. Dat gebeurt onder de noemer Eerlijk Deel-campagne. Behalve overleg zullen ook ludieke acties worden gevoerd om uitgevers en freelancers te wijzen op Eerlijk Deel en er worden discussies opgestart.

Freelancesecretaris Patrick Holleman zei onlangs tijdens de NVJ Verenigingsraad dat de bereidheid van opdrachtgevers om te praten over auteursrechtelijke kwesties groter wordt. ‘Als we als NVJ in een vroeg stadium bij de uitgevers aanschuiven, loop je minder achter de feiten aan. Het maakt een groot verschil of je vooraf praat over de positie en belangen van freelancers of dat je achteraf moet onderhandelen om bepalingen terug te draaien. We willen aan uitgevers duidelijk maken dat zij oog hebben voor een eerlijk deel van de freelancer en we willen met hen meedenken en input leveren, zodat zij en wij hier voordeel mee kunnen doen.’
Aanleiding voor de Eerlijk Deel-campagne zijn de gesprekken geweest met onder andere AD, Sanoma en overheidsinstellingen. ‘Dat uitgevers hun content steeds weer hergebruiken via hun verschillende platforms is weliswaar een logische stap, maar wij vinden dat zowel de rechten van de uitgever als die van de freelancer veilig gesteld moeten worden. Er moet een evenwichtige discussie op gang komen, in plaats van de simpele oplossing om rechten af te kopen. We moeten oog krijgen voor elkaars belangen.’
Patrick Holleman verwacht dat de uitgevers positief reageren op de Eerlijk Deel-campagne. ‘Uit de eerste reacties blijkt dat uitgevers bereid zijn om te praten en als er één organisatie is die een grote groep freelancers vertegenwoordigt en voor hun belangen opkomt, dan is het de NVJ.’

Eerlijk Deel-campagne:
- Overleg met uitgevers over algemene voorwaarden en freelancebelangen;
- Dossiervorming met voorbeelden die de freelanceproblematiek inzichtelijk maken;
- Acties om uitgevers en freelancers bewust te maken van Eerlijk Deel;
- Discussies via social media;
- Ondernemersgerichte cursussen.