7 redenen om naar behandeling wetsvoorstel Auteurscontractenrecht te gaan

dinsdag 10 februari 2015

Dinsdagmiddag wordt de gewijzigde Auteurswet in de Tweede Kamer behandeld. Het wetsvoorstel wordt om 16.15 uur in de Plenaire zaal van de Tweede Kamer behandeld. Rosa García López, secretaris NVJ Zelfstandigen geeft 7 redenen voor (foto)journalisten om de behandeling van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht bij te wonen.

  1. Het voorstel heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van (foto)journalisten ten opzichte van producenten en opdrachtgevers;
  2. Als voorwaarden eenzijdig zijn opgelegd, zoals bij digitale publicaties van grote uitgeefconcerns of digitale platforms, dan kan dit een rol spelen bij de vraag of onderdelen van die voorwaarden onredelijk bezwarend zijn. Dit is belangrijk voor (foto)journalisten;
  3. De verstrekking van een exclusieve licentie moet in een schriftelijke akte worden vastgelegd en ondertekend;
  4. (Foto)journalisten krijgen het recht op een billijke vergoeding voor de verlening van het recht om een werk toegankelijk te maken voor het publiek;
  5. De mogelijkheid om collectief te onderhandelen over een billijke vergoeding ten behoeve van een voorstel aan de minister (dit is een uitzondering op de Mededingingswet);
  6. De mogelijkheid om onredelijke contractbepalingen te laten vernietigen;
  7. De mogelijkheid om een geschillencommissie in te schakelen zodat (foto)journalisten geen kostbare rechtszaken hoeven aan te spannen.

Inzet betere Auteurswet

Het wetsvoorstel is al 2,5 jaar oud maar werd verschillende keren geamendeerd en uitgesteld. De NVJ heeft zich samen met Platform Makers onafgebroken ingezet voor een betere Auteurswet. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om digitale platforms zoals Blendle, eLinea en Myjour te verplichten om (foto)journalisten te laten delen in de omzet.

Melden bij receptie Tweede Kamer

De NVJ roept haar achterban op om vandaag massaal naar de Tweede Kamer af te reizen om van zich te laten horen. Het wetsvoorstel wordt om 16.15 uur behandeld in de Plenaire Zaal. In verband met de beveiliging en de te verwachte opkomst is het belangrijk dat iedereen die zitting wil nemen op de tribune zich uiterlijk (met paspoort) om 15.00 uur bij de receptie van de Tweede Kamer meldt.

Voor meer informatie over de Auteurswet zie het dossier Auteursrecht op hoofdlijnen van NVJ-advocaat Mira Herens.