Aanpak fotografieverboden bij evenementen

zondag 17 januari 2010

Een van de speerpunten van NVF Fotojournalisten is de aanpak van de belemmeringen voor fotografen in het werkveld, zo bleek tijdens de jaarvergadering afgelopen zaterdag. De sectie zoekt contact met betrokken organisaties om te overleggen over deze problematiek.

Hoewel er afspraken zijn met het openbaar gezag worden fotojournalisten nog steeds gehinderd bij belangrijke evenementen door bijvoorbeeld veiligheidsdiensten en particuliere bewakers. ‘Het is goed dat er inmiddels contacten zijn gelegd met diverse organisaties, het is nog te vroeg om te zeggen of daar iets concreets uitkomt’, aldus voorzitter Rimmer Mulder.
Uit het onderzoek Fotojournalistiek in Perspectief in juli 2009 blijkt dat fotojournalisten in toenemende mate barrières ervaren, zoals fotografieverboden die worden opgeworpen door bedrijven, overheden en politie. Beveiligingsmedewerkers worden steeds vaker ingezet om fotografen te weren. Hierdoor wordt het steeds lastiger om het werk te doen, vooral bij evenementen als concerten en sportwedstrijden.