Aansluiting opleidingen en praktijk qua digitale skills kan beter

dinsdag 24 mei 2016

De aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt op het gebied van digitale vaardigheden kan beter. Uit de eerste resultaten van de poll die de NVJ hield onder leden en niet-leden blijkt dat 47 procent van de respondenten de aansluiting als matig ervaart. De NVJ organiseert op zaterdag 4 juni het debat 'Digitale skills: wat biedt de opleiding, wat vraagt de praktijk'. Op die dag worden de resultaten uit de enquête besproken met ondermeer de hogescholen van Utrecht en Zwolle en Bart Brouwers. Gespreksleider is Mensje Melchior, zelfstandig journalist en bestuurslid van de NVJ.

Eerste reacties poll

Centrale vraag in de korte poll en tijdens het debat is hoe studenten worden getraind op de journalistieke opleidingen in digitale vaardigheden. Sluit het aanbod goed aan op de arbeidsmarkt? Hoewel een merendeel van de respondenten vindt dat de scholen nog onvoldoende aandacht besteden aan digitale skills blijkt uit de eerste reacties dat er ook andere overwegingen meespelen: zo toont de ene student meer interesse in digitale vaardigheden dan de ander, duurt het lang voordat een curriculum is aangepast naar de huidige tijdgeest, of leert de journalist de skills pas echt toepassen in de praktijk.

Wat doet het werkveld zelf

De overgrote meerderheid (bijna 80%) van de respondenten vindt tegelijkertijd dat ook elke zichzelf respecterende mediapartij studenten moet betrekken in haar digitale dienstverlening om de laatste ontwikkelingen voldoende te kunnen volgen. Niet alleen vindt men het belangrijk dat mediapartijen zich ook zelf moeten verdiepen in de digitale wereld, maar moeten ook studenten zien wat het werkveld doet met de digitale wereld. Niet alles kan op school worden geleerd. 

Debat op 4 juni

Welke digitale skills voor de toekomst prioriteit moeten krijgen volgens de respondenten, worden in de loop van volgende week bekendgemaakt in aanloop naar het debat op 4 juni in Utrecht. 

Aanmelden

Wil je het debat 'Digitale skills: wat biedt de opleiding, wat vraagt de praktijk' bijwonen en meepraten over het onderwerp? Meld je dan voor 28 mei aan via een e-mail aan vereniging@nvj.nl met als onderwerp: Digitale skills. Gratis toegang voor leden en niet-leden.

Na afloop van het debat vindt de Algemene Leden Vergadering van de NVJ plaats. Het debat is toegankelijk voor leden en niet-leden. De Algemene Ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden.