Actie tegen “kwart van Rutte”

vrijdag 5 november 2010

Medewerkers van de publieke omroep gaan actie voeren tegen de aangekondigde bezuinigingen van 200 miljoen euro, een kwart van het omroepbudget. Dit is besloten tijdens een bijeenkomst op het Mediapark in Hilversum. De bijeenkomst werd bezocht door zo’n 120 medewerkers. Om welk soort acties het gaat, is nog niet bekend. Ideeën kunnen gemaild worden naar kwartvanrutte@gmail.com. De campagne tegen de bezuinigingen moet duidelijk maken hoe onmisbaar een pluriforme publieke omroep is en hoe disproportioneel 200 miljoen is.

Het voorlopig actiecomité dat de bijeenkomst gisteren organiseerde, is twee weken geleden op instigatie van ondermeer NVJ bij elkaar gekomen. ‘We moesten iets doen en ons verzet breder maken,’ aldus Hans Otte van het voorlopig actiecomité en tevens bestuurslid van de NVJ-sectie Omroep.‘We begrijpen best dat de publieke omroep niet ontkomt aan bezuinigingen, maar dit is buitenproportioneel. Dit gaat ons allen aan.’

De campagne die wordt ontwikkeld moet publiek, personeel én politiek duidelijk maken hoe belangrijk een pluriforme publieke omroep is. ‘Omroepwerkers hebben ieder hun eigen belang en achtergrond maar die publieke omroep - dat brede beeld - dat delen wij, van regio tot Wereldomroep. Daarom kunnen we, zonder nog in te gaan op specifieke bezuinigingen of alternatieven, wel zeggen dat deze ingreep te ver gaat. Een kwart bezuinigen zal dat brede beeld versmallen. Sport, cultuur en politiek zullen merken dat er minder ruimte voor hen is. Het beeld versmalt, het geluid verschraalt, het geld regeert.’

De actiecampagne met een gezamenlijk kader kan door iedere omroep of medewerker zelf worden ingekleurd. ‘Er staat nog niets vast, je bent vrij om te zeggen wat je wilt.’, aldus Hans Otte. ‘Voorop staat dat het Zwart van Rutte moet worden voorkomen. ‘We maken een macro waar ieder zijn invulling aan kan geven. Vervolgens kunnen we een tijdpad geven: wanneer moeten we echt gas geven en met welke middelen.’ Inmiddels is al een petitie gestart om steun te verwerven tegen de bezuinigingen. Zie ook: www.kwartvanrutte.nl. Het platform van de Bezorgde Omroepmedewerkers is te volgen via Facebook en Twitter.