Advies SER: meer mogelijkheden voor zelfstandigen

vrijdag 15 oktober 2010

De SER heeft vrijdagochtend een advies over de positie van zzp’ers unaniem vastgesteld in: ‘Het advies Zzp’ers in beeld. Integrale visie op zelfstandigen zonder personeel’. Dit advies is gericht aan minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De NVJ reageert positief op het rapport. ‘Met dit advies in handen kunnen wij onze freelanceleden goed ondersteunen met bestaande en nieuw te ontwikkelen producten en diensten’, zegt freelancesecretaris Patrick Holleman.

De SER stelt in het advies dat de opkomst van de zzp’er vraagt om aanpassing van het beleid op een aantal terreinen. Dat geldt vooral op het gebied van arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en pensioenen. In het rapport pleit de SER voor meer mogelijkheden voor zelfstandigen, zoals vrijwillige verzekeringen, de vrijwillige WIA-verzekering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en verruiming van de particuliere vangnetverzekering voor zelfstandigen die zich moeilijk kunnen verzekeren. DE SER vindt dat ook zzp’ers gelijke fiscale mogelijkheden als werknemers moeten hebben om pensioen op te bouwen. De NVJ ziet hierin een belangrijke taak voor haar weggelegd. ‘Op dit moment zijn we met verschillende partijen in onderhandeling over pensioensparen voor zzp’ers’, zegt freelancesecretaris Patrick Holleman. ‘Ik verwacht nog voor het einde van het jaar dat we daarin aantrekkelijke producten kunnen bieden voor onze leden.’ Op dit moment biedt de NVJ al arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen en heeft bovendien collectieve contracten afgesloten met ziektekostenverzekeraars waardoor leden extra korting krijgen op hun ziektekostenverzekering.

Het SER-advies pleit ook voor betere voorlichting over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en meer samenwerking tussen gemeenten om de bestaande mogelijkheden voor bijstandsverlening optimaal te gebruiken. Deze voorlichting zou kunnen worden gegeven door overheden en vakorganisaties, zoals de NVJ. ‘We doen op dit vlak al veel voor freelancers, maar zullen dit verder uitbreiden via workshops en voorlichtingsbijeenkomsten’, aldus de freelancesecretaris.

Verder moet de tariefsbepaling bij de zzp’er en opdrachtgever liggen, maar moet deze wel redelijk zijn. In een toelichting zei Leo Hartveld, namens de FNV in de raad: ‘Aan de ene kant erkennen we dat het tarief primair de verantwoordelijkheid is van zzp’er en opdrachtgever onderling. Maar een gezond tarief biedt wel de gelegenheid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen op te bouwen. Er zijn sectoren, waaronder de journalistieke sector, waar tarieven dermate onder druk staan dat die reserveringen niet meer mogelijk zijn en in deze sectoren moeten via alle wegen, dus ook via CAO’s, afspraken over minimumtarieven worden gemaakt.’ Aanvullend zegt Holleman dat het minimumtarief niet mag leiden tot een maximumtarief.