Auteursrechtexceptie verweesde werken aangenomen

maandag 20 oktober 2014

De Eerste Kamer is op 7 oktober 2014 akkoord gegaan met de implementatie van EU-richtlijn 2012/28/EU. Deze richtlijn harmoniseert de manier waarop wordt bepaald of een werk als een verweesd werk kan worden gekwalificeerd. Verweesde werken zijn auteursrechtelijk beschermde werken en nabuurrechtelijk beschermde prestaties, waarvan de rechthebbende, ook na onderzoek, niet te vinden is.

Door de richtlijn kunnen als verweesd aangemerkte werken onder bepaalde voorwaarden door erfgoedorganisaties met een publieke taak (zonder de toestemming van de onvindbare rechthebbende) online ter beschikking worden gesteld. Hierbij moet gedacht worden aan bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea, en archieven en instellingen voor audiovisueel en cinematografisch erfgoed en publieke omroepen.

Bron: eerstekamer.nl