AutoWeek versus Nederlandse staat

dinsdag 5 januari 2010

Sanoma Uitgevers verdedigt op 6 januari bij de Grote Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het hoger beroep in de zaak AutoWeek versus de Nederlandse staat. AutoWeek werd in 2002 gedwongen beeldmateriaal af te staan van een illegale straatrace in Hoorn. De Kleine Kamer van het Europese Hof oordeelde vorig jaar in het voordeel van de staat, maar omdat die uitspraak verre van unaniem was besloot Sanoma in hoger beroep te gaan. ‘Dat de zaak nu bij de Grote Kamer is tekent het grote maatschappelijke belang van de bronbescherming’, reageert Thomas Bruning namens het Persvrijheidsfonds.

Op 12 januari 2002 maakte een journalist van AutoWeek foto’s van de illegale straatrace in Hoorn onder toezegging van anonimiteit aan de deelnemers. Door inbeslagname werd die afspraak geschonden. De vraag is of dit geen ongeoorloofde inbreuk maakt op de journalistieke bronbescherming. De Kleine Kamer van het Europese Hof oordeelde vorig jaar in het voordeel van de Nederlandse staat. Maar die uitspraak was verre van unaniem: vier rechters steunden de staat, drie vonden dat er sprake was van een ongeoorloofde inbeslagname en steunden AutoWeek. Daarom besloot Sanoma in hoger beroep te gaan bij de Grote Kamer van het Europese Hof, die bestaat uit 17 rechters. Het pleidooi vindt op 6 januari plaats. Een definitieve uitspraak van de Grote Kamer wordt binnen een paar maanden verwacht.

De NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de European Federation of Journalists en onder andere New York Times, The Guardian en The Observer hebben zich in deze voor de journalistiek belangrijke principezaak pro Sanoma uitgesproken. Ook wordt AutoWeek/Sanoma gesteund door de Stichting Persvrijheidsfonds. ‘De voor de journalistiek zo noodzakelijke bescherming van bronnen en bronnenmateriaal werd door justitie in deze kwestie met voeten getreden,’ zegt secretaris Thomas Bruning. ‘Dat de zaak nu bij de Grote Kamer is tekent het grote maatschappelijke belang van de bronbescherming.’

Het komt zelden voor dat een hoger beroep door de Grote Kamer in behandeling wordt genomen. Dat dit nu wel is gebeurd, bevestigt de grote twijfels rond de zaak. Eind vorig jaar werd de nieuwe wet aangekondigd waarin is vastgelegd dat journalisten hun bronnen mogen beschermen. Hoofdredacteur AutoWeek Tonie Broekhuijsen: ‘Zodra deze wet in werking treedt, wordt erkend dat journalisten een belangrijke publieke functie vervullen. Ik hoop dan ook dat er vanuit dit perspectief naar onze case wordt gekeken door het Europese Hof.’