Bijna gratis scholing voor zelfstandigen

woensdag 15 april 2015

Zelfstandige journalisten en niet-journalisten in de publieksbladensector kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor bijna gratis scholing. Inschrijvers betalen 50 of 100 euro en hebben daarmee recht op 4 dagdelen aan scholing ter waarde van 500 euro. De cursussen zijn gericht op ondernemen of aanscherpen van journalistieke kwaliteiten.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid investeert in totaal 600 miljoen euro voor steun aan sectorplannen, waarvan 6,3 miljoen euro beschikbaar komt voor het uitgeverijbedrijf. Met een eigen bijdrage van de uitgeverijbedrijven komt er een totaalbedrag beschikbaar van 12,6 miljoen euro voor scholing, coaching, loopbaanontwikkeling en van-werk-naar-werk-trajecten voor werknemers binnen de uitgeefsector.

Er komt ook 200.000 euro beschikbaar voor scholing van zelfstandigen. Hierdoor kunnen in de publieksbladensector 200 zzp’ers (100 journalisten en 100 niet-journalisten) worden bijgeschoold. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat de Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP), waarin de NVJ Academy, de FLA en Groep Publiekstijdschriften (Uitgeversbond) zijn vertegenwoordigd, en FNV KIEM optreden als co-financier.

  • Leden van NVJ, FNV KIEM en FLA betalen € 50,- voor de cheque; niet-leden betalen  € 100,-
  • Inschrijven op de scholingsmogelijkheid kan vanaf 15 april tot en met 7 mei 2015
  • Klik hier voor nog meer informatie en alle voorwaarden