Brandbrief redactiechefs en leidinggevenden aan hoofdredacteur HMC

zondag 8 januari 2017

De NVJ ontving een brief gericht aan Arjan Paans, hoofdredacteur van Holland Media Combinatie, waarin 19 redactiechefs en leidinggevenden van HMC hun zorgen uiten over het op oudjaarsdag aangekondigde reorganisatieplan voor de regionale kranten van TMG (Telegraaf Media Groep).

AAN: Arjan Paans, hoofdredacteur Holland Media Combinatie.

VAN: chefs en leidinggevenden deelredacties dagbladen Holland Media Combinatie.

Arjan,

Deze mail van een abonnee werd maandag 2 januari verstuurd naar een onzer verslaggevers:

,,Las net het boek 'Niet ons soort mensen' over walgelijke politieke misstanden in Bloemendaal.

Een groot pleidooi voor lokale pers!

Dus werd flink kwaad op de Telegraaf toen ik hun plannen las.

Maar het ergste vond ik die Paans die nu al begrip heeft en met een kleinere ploeg verder wil.

Het zal je hoofdredacteur maar zijn.

Sterkte.’’

Dat gevoel heeft ons ook bekropen: het zal je hoofdredacteur maar zijn.

Jij bént onze hoofdredacteur en we hebben met verbijstering kennis genomen van het redactionele/journalistieke plan ‘Onder één dak’, dat jij en Paul Jansen hebben geschreven.

Dat plan en de daaraan gekoppelde fte-reductie zijn voor ons, chefs en leidinggevenden van alle deelredacties van de dagbladen van HMC, onacceptabel.

Inmiddels bereiken ons berichten over de nog niet openbaar gemaakte ‘adviesaanvraag redactie’. De aard van die berichten leidt bij ons tot dezelfde gemoedsstemming en kwalificatie: verbijstering, onacceptabel.

Jouw ‘brief aan HMC-redactie’, die je op oudjaarsmiddag mailde, heeft bij ons het onbegrip en de ontzetting over jouw opstelling doen toenemen. Je legt je kennelijk neer bij de door de directie aangekondigde fte-reductie, want je schrijft: ‘Een reductie van een dergelijke omvang zal betekenen dat wij het komende jaar afscheid moeten nemen van talloze collega’s  die met hart en ziel aan onze kranten verbonden zijn’. Je wekt zelfs de indruk nog trots te zijn ook. Je schrijft dat je er voor hebt geijverd dat de identiteit van onze merken ook in een nieuwe constructie overeind zou blijven: ‘Het journalistieke plan, waaraan Paul Jansen en ik hebben gewerkt, is hiervan het resultaat’.

Je slotzin in die brief is wat ons betreft stuitend: ‘Laten we samen blijven knokken voor een toekomst voor onze regiojournalistiek’.

‘Samen knokken’? Graag. Wij willen wel. Maar we zien tot nu toe geen enkel teken dat jij die strijd ook aangaat. Zeker niet samen met ons, want ondanks diverse signalen daarover en dringende verzoeken daartoe heb je ons geen moment betrokken bij het nadenken over die ‘toekomst voor onze regiojournalistiek’. Je laat je op dit gebied niet of nauwelijks zien of horen. En ineens ligt er een plan op tafel, waar – nogmaals - jij je kennelijk bij neerlegt.

Wij niet.

We hebben één vraag voor je: wat ga je doen om het vertrouwen op de redacties te herstellen?

Wij dringen aan op een antwoord op de kortst mogelijke termijn. Een overleg met de voltallige groep redactiechefs ligt voor de hand.

Naar aanleiding daarvan zullen wij onze positie, rol en stappen nader bepalen.

Handel in de geest van een hoofdredacteur die voor zijn redactie staat. Een hoofdredacteur waardig, met andere woorden.

4 januari 2017

Ronald den Boer

Michiel van den Busken

Pascal van Dongen

Peter van den Elshout

Yvo Grote

Fred Hoogendoorn

Rens Koldenhof

Marijn Kramp

Nanska van de Laar

Bill Meijer

Maaike Oppenkamp

Coen Polack

Ies van Rij

Peter Schat

Michiel Snik

Willem Spierdijk

Richard Walraven

Wim Wegman

Jan van der Werff