Brief NVF en FotografenFederatie

woensdag 6 maart 2013

De belangen van de freelancers gaan de NVJ zeer aan het hart. Daarom heeft de NVJ 2013 tot het Jaar van de Freelancer gebombardeerd. Om te voorkomen dat de NVJ haar lobbywerk niet kan voortzetten doordat zij zichzelf of haar leden met een terechtwijzing of een NMa-boete in de problemen zou kunnen brengen trekken wij de volgende twee berichten terug: ‘ Fotograaf verbiedt persbureau Novum zijn foto’s door te verkopen’ en ‘Standaardbrief tegen doorverkoop foto’s door Novum’.

De NVJ blijft de komende maanden pleiten voor gezonde tarieven. Zij zal als een luis in de pels uitgevers en redacties bestoken om betere randvoorwaarden te creëren voor freelance (foto-)journalisten.

Rimmer Mulder, voorzitter NVF
Lars Boering, directeur FotografenFederatie
Rosa García López, secretaris NVF en NVJ secties freelance & ViP