Brief aan SBS Broadcasting

maandag 16 juni 2008

Aan: Directie SBS Broadcasting

T.a.v.: dhr. A. Kreuzen
Rietlandpark 333
1019 DW Amsterdam

PER EMAIL EN AANGETEKEND PER KOERIER

Amsterdam, 16 juni 2008

Geachte heer Kreuzen,
Naar wij hebben begrepen is het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord tussen de directie van SBS Productions en de NVJ door de directie van SBS Broadcasting verworpen.

De leden van de NVJ werkzaam bij SBS Productions zijn zeer ontstemd over deze gang van zaken. Een verontwaardiging die mede tot uiting komt in een grote actiebereidheid. Het is voor de NVJ geen optie om op basis van het eerder genoemde onderhandelaarsakkoord verder te onderhandelen. Uw afwijzing betekent dat we na een half jaar onderhandelen terug zijn bij het begin en dat is voor onze leden onacceptabel.

Derhalve willen wij u tot woensdag 18 juni aanstaande 18.00 uur in de gelegenheid stellen alsnog in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord. Indien die instemming niet gegeven wordt, zullen wij overgaan tot acties.

Graag verneem ik uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Marc Visch
Secretaris Omroep NVJ

cc: OR/Actiecomite SBS