Een briljant idee. Wat nu?

woensdag 19 december 2012

JURIDISCH – Stel, je hebt een briljant idee voor een artikelenreeks of documentaire. Hoe voorkom je dan dat de eerste de beste opdrachtgever die je benadert ervandoor gaat met jouw ingeving?

Het beschermen van ideeën tegen diefstal is niet eenvoudig. Ideeën en feitelijke gegevens worden immers niet door het auteursrecht beschermd. Pas als het idee een bepaalde vorm heeft gekregen en is uitgewerkt, is auteursrechtelijke bescherming mogelijk. Gelet op de geringe mogelijkheden om ideeën te beschermen, is het dan ook van groot belang om voorzichtig te zijn in de benadering van degene aan wie het voorstel of concept wordt aangeboden. Denk ook goed na wie je benadert. Er zijn in ieder geval twee concrete stappen te ondernemen die de kans op diefstal aanzienlijk verkleinen: contracteren en/of registreren.

Een eerste manier om je idee te beschermen is middels een contract. Voordat je een idee prijsgeeft, sluit je eerst een geheimhoudingsovereenkomst met de wederpartij. In een dergelijke overeenkomst spreken de partijen duidelijk af om bepaalde zaken waaronder uiteraard het idee geheim te houden. Op overtreding van het geheimhoudingsbeding staat een forse boete. Natuurlijk is geen enkele uitgever of producent verplicht om een dergelijke overeenkomst te tekenen. Vaak zien zij de redelijkheid van een verzoek om geheimhouding toch wel in of geeft hun nieuwsgierigheid de doorslag.

Registreren is mogelijk bij de belastingdienst, een notaris of middels een i-DEPOT bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Daarnaast zijn er verschillende commerciële ondernemingen die (online-)registratiediensten aanbieden. Registratie geldt ‘slechts’ als bewijsmiddel. Het bewijst alleen dat je op een bepaalde datum een bepaald idee hebt ingediend. Dit gegeven kan uiteraard wel van groot belang zijn bij conflicten met jattende opdrachtgevers. De registratie creëert echter geen intellectueel eigendomsrecht en biedt in die zin dan ook geen bescherming.

Maarten van den Berg, NVJ Advocaten & Juristen