Buitenlandse journalisten met IFJ-perskaart vrijgesteld van reisverbod

dinsdag 20 oktober 2020

Buitenlandse journalisten die naar Nederland reizen, zijn vrijgesteld van een reisverbod en kunnen zonder quarantaine hun werk doen. Voorwaarde is wel dat zij een IFJ International Press Card (IPC) bij zich dragen. Update: Vanaf 15 december is het voor alle reizigers, inclusief buitenlandse journalisten, verplicht om een negatief testresultaat aan de Nederlandse grens te tonen.

Hierover heeft de NVJ onderhandeld met het kabinet, dat de belangrijke rol van journalisten erkent. Buitenlandse journalisten die naar Nederland reizen, zijn wel gebonden aan andere inreiscriteria, zoals het hebben van geldige visa en reisdocumenten. Ook zijn zij gehouden aan de geldende coronaregels, uitgevaardigd door het RIVM.

De International Federation of Journalists (IFJ) en European Federation of Journalists (EFJ) gaan navraag doen of ook in andere landen voorrangsregels zijn afgesproken. Vooralsnog is niet bekend of soortgelijke afspraken gelden voor Nederlandse journalisten in het buitenland. Wel blijven de reis- en bewegingsafspraken met een geldige NVJ- of IFJ Perskaart voor onder andere Duitsland en België van kracht, zoals eerder dit jaar is afgesproken. 

Perskaarten bij de NVJ verkrijgbaar

De Internationale Perskaart van de IFJ is een internationaal erkend document voor journalisten om zichzelf kenbaar te maken als zijnde journalist. Dit document wordt uitgegeven door de NVJ. Andere perskaarten die je bij de NVJ kunt aanvragen zijn: NVJ Perskaart, NVJ Studentenperskaart, Landelijke Politieperskaart

Aan de verstrekking van de IFJ zijn kosten verbonden die ten goede komen van de IFJ. Voor de verstrekking gelden dezelfde voorwaarden als voor de NVJ Perskaart. Houders van een NVJ Perskaart kunnen de kaart binnen enkele werkdagen al ontvangen.