Cao-partijen besluiten tot verlenging cao Vaktijdschriftjournalisten

donderdag 24 januari 2013

NVJ en werkgevers hebben besloten de cao voor Vaktijdschriftjournalisten te verlengen tot en met 31 december 2012. De looptijd van de huidige cao loopt af op 1 juli 2012. Gedurende de looptijd van de cao worden salarissen en salarisschalen niet gewijzigd.

In het principeakkoord wordt de cao op een aantal punten aangepast. Dit geldt ondermeer voor het artikel met betrekking tot het toepassen van een afwijkend beloningssysteem. De cao-tekst was zo geformuleerd dat het mogelijk was onder het niveau van de cao-salarisschalen te belonen, mits het beloningsniveau in zijn totaliteit niet onder het niveau uitkwam. Het woord totaliteit wordt uit de nieuwe cao-tekst geschrapt.
Uit een enquête die onder de vaktijdschriftjournalisten is gehouden, blijkt overigens dat er weinig aandacht is besteed aan de nieuwe indelingssystematiek. Hierover zal de NVJ haar leden later informeren.

Gedurende de looptijd van de cao wordt door werkgevers 1 procent van de loonsom beschikbaar gesteld om op individuele basis te investeren in opleidingen om zo de inzetbaarheid van vaktijdschriftjournalisten te vergroten.

Cao-partijen hebben voor 2013 zich voorgenomen om een nieuw Kennismakingsproject Vaktijdschriftjournalisten te laten plaatsvinden. Dit project zal worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden als de voorgaande projecten. Het project zal worden gefinancierd vanuit een werkgeversbijdrage aan het Fonds Kennismakingsproject.

In de uitgeverijsector vindt op dit moment discussie plaats over de nieuwe raam-cao. De NVJ is betrokken bij dit onderzoek naar de mogelijkheden. Voorop staat voor de NVJ dat arbeidsvoorwaarden voor journalisten goed geregeld moeten worden. De raam-cao komt in de plaats van 6 cao’s, te weten 4 journalistieke cao’s en 2 algemene cao’s. De projectgroep van werkgevers- en vakorganisaties hopen volgende maand met een eerste opzet te komen. De onderhandelingen over de nieuwe cao voor vaktijdschriftjournalisten zijn daarom mede afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van de raam-cao.

Leden van de sectie Vaktijdschriften kunnen zich uitspreken over de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de verlenging van de cao en hebben een stemformulier ontvangen.