CAO PuOp: mager werkgeversbod

dinsdag 30 maart 2010

Eenmalig 1 procent over twee jaar, zo luidde het werkgeversbod tijdens de eerste onderhandelingen over een nieuwe CAO voor Publiekstijdschriften en Opinieweekbladjournalisten (PuOp). De NVJ vindt dit een bijzonder mager bod. Zijzelf heeft ingezet op een structurele loonsverhoging van 1,5 procent over een periode van 1 jaar. Een langere looptijd en een eenmalige uitkering zijn bespreekbaar mits het aanbod substantieel hoger is.

‘Het woord loonsverhoging mag je hiervoor eigenlijk niet eens in de mond nemen,’ zegt Arjen van Vliet, lid van de onderhandelingsdelegatie, ‘noem het eerder een indexering. De anderhalve procent die we vragen, rechtvaardigt enigszins het koopkrachtverlies. De laatste loonsverhoging heeft in april 2008 plaatsgevonden.’

De werkgevers gaven voorts te kennen geen behoefte te hebben aan een kennismakingsproject voor jonge journalisten. Volgens hen heeft de sector van publieks- en opiniebladen geen gebrek aan jonge journalisten.

Tijdens de eerste onderhandelingen stelde de werkgeversdelegatie voor een paritaire commissie in te stellen voor de integratie van de CAO’s Vaktijdschriften, PuOp en BTU. De NVJ wil echter komen tot één journalistieke CAO.

Het volgende overleg vindt plaats op maandag 12 april.