Collectieve rechten fotojournalisten Nieuwswaarde-Pictoright

dinsdag 30 juni 2009

Fotojournalisten zullen voor hun collectieve rechten vanaf 30 juni worden bediend door Stichting Pictoright, de auteursrechtorganisatie voor makers van visuele werken. Stichting Nieuwswaarde, tot vandaag verantwoordelijk voor de auteursrechten van fotografen, heeft haar rechten en verplichtingen overgedragen aan Pictoright. Om misverstanden te voorkomen zal Pictoright in de komende jaren nog wel zoveel mogelijk de naam Nieuwswaarde gebruiken.

Het doel van de overdracht is om de krachten voor de fotografen op het gebied van auteursrecht te bundelen en de administratiekosten te verlagen. Voor fotojournalisten betekent dit dat Pictoright in het vervolg de inning, verdeling en uitbetaling van collectieve rechten voor fotojournalisten voor haar rekening neemt. Dit werd tot nu toe verzorgd door Stichting Nieuwswaarde, steeds in samenwerking met de NVJ en de auteursrechtenorganisaties Burafo en Pictoright (voorheen stichting de Visuelen).
In de afgelopen jaren bleek dat het voor belanghebbenden niet altijd duidelijk was welke organisatie zich met welke rechten bezig hield. Enkele relatief kleinere organisaties voor beeldmakers (Beeldrecht, Scrio en de Visuelen) besloten te gaan fuseren en dit leidde tot de oprichting van Pictoright. Ook Burafo (algemene auteursrechtenorganisatie voor fotografen) besloot de collectieve rechten voor de door hen vertegenwoordigde fotografen bij Pictoright onder te brengen.
De wens tot integratie van activiteiten bestond ook voor schrijvende auteurs. Uiteindelijk besloot het bestuur van de Stichting Nieuwswaarde om de belangen voor zowel de schrijvende journalisten als voor de fotojournalisten onder te brengen bij bestaande grotere organisaties: LIRA (voor de schrijvers) en Pictoright/Burafo (voor de fotografen). Doordat de NVF-NVJ is toegetreden tot het Burafo-bestuur zullen de belangen van fotojournalisten, aangesloten bij NVJ/NVF ook goed gewaarborgd zijn bij Pictoright.