Commissie van advies onderzoekt ontstane situatie binnen NVJ

vrijdag 3 mei 2013

Er komt een onderzoek naar de crisis in het bestuur van de NVJ. Daarvoor wordt een commissie van advies ingesteld die door de voorzitters van de sectiebesturen zal worden samengesteld.

De commissie van advies zal de gebeurtenissen van de afgelopen maanden analyseren en komt met leer- en verbeterpunten. Ook zal de commissie aanbevelingen doen voor de toekomstige bestuursstructuur van de vereniging, zoals het profiel van een nieuw te benoemen voorzitter.

De sectievoorzitters van de NVJ bepalen voor 1 juni wie er in de commissie zitting nemen en hopen voor 1 juli met de resultaten van het onderzoek naar buiten te komen.

De Verenigingsraad van de NVJ heeft hiertoe vrijdag unaniem besloten. De commissie rapporteert aan de Verenigingsraad. Tijdens de jaarvergadering sprak de Verenigingsraad ook unaniem het vertrouwen uit in het zittende bestuur.

Eind maart stapten 4 van de 9 NVJ-bestuursleden op. Tijdens de Verenigingsraad was er zowel zware kritiek op de vertrokken bestuursleden als het overgebleven bestuur. De vertrokken leden werd ondanks afspraken verweten zich nadien te hebben bemoeid met het conflict door onder meer vertrouwelijke informatie te lekken. Het overgebleven bestuur werd verweten te weinig openheid te hebben gegeven over de toedracht van het conflict.