Constatering Sprengers over redactiestatuut Telegraaf belangrijk

vrijdag 29 mei 2015

Dagbladsecretaris Annabel de Winter noemt de bevinding van advocaat Loe Sprengers, die zegt dat het redactiestatuut van toepassing is op alle deelredacties van De Telegraaf, een conclusie die stevig staat. De ondeelbaarheid van de krant is verankerd in het statuut en in andere stukken, en dus mag de redactie niet worden opgesplitst zoals de directie wil. De redactieraad van De Telegraaf heeft de directie om een reactie gevraagd. Mocht de directie bij haar standpunt blijven, dan zal de redactieraad de uitleg van het redactiestatuut kunnen laten toetsen door de rechter.

Advocaat Sprengers werd door de redactieraad van De Telegraaf gevraagd, nadat eerder advocaten van TMG op basis van het redactiestatuut concludeerden dat er geen problemen waren om onderdelen van de krant buiten de hoofdredactionele verantwoordelijkheid te exploiteren. De Winter: ‘De conclusie van advocatenkantoor Allen & Overy is echter gebaseerd op alleen het redactiestatuut uit 2006, terwijl de redactieraad en Loe Sprengers beschikken over stukken waaruit blijkt dat in 2011 de separate redactieraden van Autovisie en Privé zijn opgegaan in de algehele redactieraad. Hierdoor ontstond een ondeelbare redactie en een ondeelbare krant. Alles wat met Autovisie en Privé te maken had, viel vanaf die tijd ook weer onder de hoofdredactionele bevoegdheden. Dit is niet alleen in 2011 onderschreven door de directie, het is ook de praktijk van alledag. Dat vind ik een heel sterk punt.’

Grote betekenis

De constatering van Sprengers noemt De Winter zeer belangrijk. ‘Zeker in een tijd dat de journalistiek onder druk staat, is het zeer onverstandig om aan de redactionele onafhankelijkheid te peuteren. Het redactiestatuut heeft een grote betekenis voor de onafhankelijkheid van de journalistiek. Bovendien is een statuut niet in beton gegoten, het is juist zeer goed aan de te passen aan de ontwikkelingen van deze tijd, en dat is altijd al zo geweest. Ik vind het ongewoon dat de directie het redactiestatuut zo uitlegt, dat delen van de krant buiten de hoofdredactionele bevoegdheid kunnen worden geëxploiteerd. Terwijl de hoofdredactionele bevoegdheid van het redactiestatuut sinds de Tweede Wereldoorlog door werkgevers en werknemers worden onderschreven. Ook uitgevers zijn hiermee gebaat.’

Sociaal plan

Behalve dat de directie de redactiestructuur wil aanpassen, zijn er ook plannen om 30 of 40 banen op de redactie te schrappen. Het sociaal plan loopt tot juli van dit jaar. Uit het onderhandelingsoverleg met de NVJ deze week bleek dat de directie aanstuurt op een verlenging. Het volgende overleg zal rond half juni plaatsvinden. De Winter spreekt van een zeer onrustige periode. ‘Ook al val je onder de verlenging van het sociaal plan, die personeelsreductie hangt als een zwaard van Damocles boven de redactie. Het is extra grimmig als je daarbij als redactie in conflict dreigt te raken met je directie.’