Dagbladsectie nodigt belangstellenden voor sectiebestuur uit

vrijdag 9 oktober 2015

De NVJ Dagbladsectie nodigt leden die vertegenwoordigd zijn in redactiecommissies, redactieraden en OR in de dagbladuitgeverijen uit om te komen naar de redactiecommissieconferentie op donderdag 15 oktober in Amersfoort. Onderwerp van gesprek is de vertegenwoordiging van NVJ leden binnen de sectie Dagblad in het sectiebestuur.

Vragen die aan de orde komen:

  • Wat is de missie van de sectie dagblad in de NVJ?
  • Welke taken zou het nieuwe sectiebestuur Dagblad op zich moeten nemen; denk aan arbeidsvoorwaardenbeleid, organiseren van vakinhoudelijke bijeenkomsten, informeren van de leden door middel van blogs, columns of nieuwsbrieven op de NVJ site etc.
  • Hoe moet het sectiereglement er uitzien?

Ook wordt aandacht besteed aan:

  • Jaaroverzicht dagbladuitgeverijen
  • Positie regionale pers en veranderingsprocessen
  • Positie van het redactiestatuut

Agenda redactiecommissieconferentie

11:00 - 11:30 Ontvangst

11:30 - 12:00 Introductie Annabel de Winter, secretaris Dagblad NVJ en Frans Pasma algemeen bestuur en portefeuille dagblad en arbeidsvoorwaarden.

12:00 - 12:45 Lunch

12:45 - 16:00 Toekomst en prioriteiten sectie Dagblad

16:00 - 17:00 Borrel

Adres: De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Jim Verhoef, jverhoef@nvj.nl