Debat De waarde van het auteursrecht

maandag 23 september 2019

Platform Makers organiseert op 10 oktober in Nieuwspoort het debat De waarde van het auteursrecht. Tijdens de bijeenkomst zullen twee korte voorlichtingsfilms en een publicatie over auteurs- en naburig recht gepresenteerd worden. Aanvullend is er een debat met zowel makers, producenten als politici onder leiding van journalist Frénk van der Linden. Met onder meer Kamerleden Peter Kwint (SP) en Niels van den Berge (GroenLinks), Eric Brinkhorst (fotojournalist), Britt van Uem (freelance journalist) en Monique van de Ven (actrice).

Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de politieke agenda. Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt breed als een probleem ervaren, binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet. Het auteurs- en naburig recht is voor auteurs en artiesten essentieel voor het verkrijgen van inkomen, maar lijkt daarbij soms onderbelicht. Onbekend maakt onbemind: tijd daarom om de dagelijkse werking en het belang van het auteurs- en naburig recht beter kenbaar te maken. Voor een eerlijk inkomen voor makers en voor een goed functionerende cultuursector.

Programma olv Frénk van der Linden, journalist:

 • gesproken column
 • presentatie boekje en
 • lancering korte films “De Waarde van het auteursrecht, wees er zuinig op”
 • debat: de praktijk & beleid

Deelnemers:

 • Eric Brinkhorst (fotojournalist)
 • Esmé Lammers (regisseur)
 • Britt van Uem (freelance journalist)
 • Monique van de Ven (actrice)
 • Martijn David (algemeen secretaris Groep Algemene Uitgevers (GAU))
 • Peter Kwint (Tweede Kamerlid SP)
 • Niels van den Berge (Tweede Kamerlid Groen Links)
 • Pim van Klink (cultuureconoom)
 • Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers)

Wanneer: 10 oktober 2019 oktober 16.30 uur (inloop 16.00 uur) tot 18.00 uur – aansluitend borrel

Waar: Nieuwspoort – Lange Poten 10, Den Haag

Aanmelden: info@platformmakers.nl

Platform Makers is een samenwerkingsverband van beroeps- en belangenorganisaties van auteurs en uitvoerende kunsten, waaronder de NVJ.