Discussie over NVJ-strategie

woensdag 9 juni 2010

Meer opkomen voor freelancers en meer de belangen van de kwaliteitsjournalistiek verdedigen. Dit zijn twee van de vele antwoorden die NVJ-leden gaven op vragen uit de NVJ-enquête ‘Wat zou u doen als u de baas was van de NVJ?’ De NVJ ontving maar liefst ruim 360 reacties. Deze zijn samengevat en voorzien van drie stellingen. Tijdens de Verenigingsraad aanstaande vrijdag leidt journalist Rutger van Santen een discussie over de strategie van de NVJ in de komende jaren.

Samenvatting van de reacties van NVJ-leden:

Waar staat de journalistiek over 5 jaar?
– De kwaliteitsjournalistiek zal belangrijk blijven – ondanks alle geweld van gratis online informatie en burgerjournalistiek – mits zij focust op haar kernwaarden van gedegen onderzoek en betrouwbaarheid. De waakhondfunctie van de pers wordt zelfs belangrijker dan nu.

- De journalistiek zal onder druk van adverteerders en concurrentie steeds meer toegeven aan vermenging met commercie. Er is minder ruimte om kwaliteitsjournalistiek te leveren. Redacties worden kleiner terwijl de productie gaat omhoog.

- De rol van de journalist zal over vijf jaar niet minder, maar anders worden. De journalist wordt moderator, omdat het nieuws uit verschillende bronnen komt. Hij bepaalt wat wel waar is en wat niet en bouwt met deze stenen zijn verhaal. De ‘nieuwe’ journalist: kent de nieuwe media, is goed op de hoogte van marktontwikkelingen en – ook niet onbelangrijk – is zelfkritisch.

- De journalistiek wordt steeds meer door hype gedreven. Men moet terug naar de feiten. Er moet meer tegenwicht aan de invloed van ‘spindokterij’ en PR geboden worden.

- De NVJ moet de belangen van de kwaliteitsjournalistiek te verdedigen. De NVJ moet een gedegen plan hebben en zich niet door incidentenpolitiek laten leiden.

Stelling 1: De NVJ moet duidelijker definiëren waar de journalistiek voor staat

Wat kan de NVJ doen om haar positie te verbeteren, voor de beroepsgroep als geheel en voor u specifiek?
– Met voorsprong het belangrijkste punt: meer opkomen en meer service voor freelancers, bv. door herintroductie adviestarieven, auteursrecht en services.

- Meer opleidingen/ cursussen aanbieden, maar ook debat en meetings vooral ook buiten Randstad.

- Meer aandacht voor kwaliteit beroepsopleidingen en wildgroei aan opleidingen tegengaan.

- Opkomen voor trots op het vak, eventueel ook door emanciperen (vergelijk: schoonmaakbranche).

- Opkomen voor jongeren en zichtbaar zijn voor hen.

- Gemis titel De Journalist.

Stelling 2: De NVJ als vereniging kan alleen succesvol zijn met toegewijde leden in de regio

Waar zou de NVJ minder aandacht aan moeten besteden?
– Veel terugkerende opmerkingen: minder prijzen, borrels, feesten, dure evenementen, Zilveren Camera’s, grachtengordel, Tegels, bobo’s, elite, persoonsverheerlijking, society.

- Minder vakbond (arbeidsvoorwaarden, CAO, etc), meer belangenvereniging over kwaliteit en inhoud van het vak en serieuze journalistiek, meer benadrukken dat de kerntaak van journalistiek overdracht van informatie is en maatschappelijk breder gericht.

- Minder traditioneel, vernieuwender, moderner, oude dogma’s loslaten, positiever in plaats van slachtofferrol.

- Community

- Minder internationaal (veel leden hebben de indruk dat we veel buitenland dingen doen met o.a. het Persvrijheidsfonds) versus meer buitenland (andere leden willen juist dat we meer over de grenzen heen kijken)

- Ethiek

Stelling 3: Er zijn veel betere manieren om journalistieke kwaliteit te steunen dan via het uitreiken van de zoveelste prijs

Bekijk hier de volledige (geanonimiseerde) resultaten van het onderzoek Wat zou u doen als u de baas was van de NVJ ?! [pdf].