Doe mee aan onderzoek freelancers

dinsdag 27 december 2016

De Universiteit van Amsterdam (Mediastudies) en de Postacademische Deeltijd Opleiding Journalistiek (PDOJ) in Rotterdam starten een onderzoeksproject naar (freelance) journalisten die naast hun journalistieke werk ook communicatie- en pr-werk doen of zelfs zijn overgestapt. Een van de onderdelen is een survey over de positie van freelance journalisten in Nederland.

Het onderzoeksproject, onder leiding van Mirjam Prenger, coördinator MA Journalistiek en media van de UvA, en Bernadette Kester, academisch directeur van de PDOJ, maakt deel uit van een internationaal vergelijkend onderzoeksproject waarvan de resultaten bij de Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford zullen worden gepubliceerd.

Er zullen onder meer surveys worden gehouden en interviews worden afgenomen, zoals deze survey over de positie van freelance journalisten in Nederland. Freelancers kunnen meedoen aan deze enquête. Deelname zal ongeveer vijf minuten duren. Het onderzoek draait om persoonlijke meningen en ervaringen. De antwoorden zijn vertrouwelijk en anoniem en worden niet verspreid aan derden.