Drones gebruik bij nieuwsgaring vanaf 1 juli mogelijk

donderdag 30 juni 2016

(Foto)Journalisten kunnen met ingang van 1 juli met minidrones vliegen tot 4 kg en deze gebruiken voor nieuwsgaring. Zij dienen de nieuwe regels in acht te nemen en een examen in plaats van een opleiding af te leggen. Volgens NVF- en NVJ-secretaris, Rosa García López, zijn er nogal wat praktische hobbels te nemen, voordat een journalist na 1 juli echt aan de slag kan met zijn drone.

De regeling is nu nog op papier beter geregeld dan in de praktijk. Het examen dat moet worden afgelegd is nog niet ontwikkeld. Dit betekent dat (foto)journalisten alsnog een opleiding van € 1700,- (bron: Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) Theorieopleiding RPAS-vlieger) moeten volgen totdat het examen is ontwikkeld. 

Examen naar verwachting eind dit jaar

Het KNVVL Examinering Instituut (KEI) biedt naar verwachting nog eind dit jaar het examen aan. De kosten bedragen € 234,-. Met deze regeling zijn de eisen voor verkrijging van een RPAS Operator Certificate (ROC) voor vluchten met een minidrone versoepeld (ROC-light). De NVJ en NVF houden nauwlettend in de gaten hoe de praktijk zich ontwikkelt en proberen in overleg met de overheid zo snel mogelijk tot een goed werkbare situatie te komen.

Verzekering punt van zorg

Een ander punt van zorg is de verzekering van drones. Bij de aanvraag van een ROC-light eist de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een kopie van de verzekeringspolis. Verzekeraars van drones geven aan pas bij afgifte van het ROC-light dekking te willen geven. De NVJ en NVF hebben deze kip-ei discussie onder de aandacht gebracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Ministerie heeft toegezegd hier snel op terug te komen inclusief oplossing.

LPP-kaarthouders

De NVF en NVJ vinden dat houders van de Landelijk Politieperskaart (LPP) ook met drones achter het lint toegang moeten krijgen. Beide partijen spreken op korte termijn met het Ministerie van Veiligheid en Justitie om hier afspraken over te maken.  

Restricties bij de nieuwe regelgeving

De verruiming van de nieuwe regelgeving maakt het vliegen met drones tot 4 kg mogelijk, mits er bepaalde operationele restricties in acht worden genomen. Drones mogen niet hoger dan 50 meter vliegen, niet verder dan 100 meter van de bestuurder, en er moet minimaal 50 meter afstand worden gehouden van mensenmassa’s en gebouwen. En er mag natuurlijk niet in de buurt van vliegvelden worden gevlogen, en alleen bij daglicht.