Eén Sociaal Plan PCM/AD Nieuwsmedia

dinsdag 2 juni 2009

In het af te sluiten Sociaal Plan PCM/AD Nieuwsmedia zou een groot aantal elementen uit het reeds goedgekeurde Sociaal Plan van TMG ongewijzigd overgenomen kunnen worden, zo luidt het voorstel van directiezijde. Daarbij gaat het zowel om vrijwillige als gedwongen vertrekregelingen. Op donderdag 28 mei vond een eerste overleg plaats over een sociaal plan dat moet gaan gelden voor zowel PCM als AD Nieuwsmedia.

Plannen van de betreffende directies tot het afsluiten van inhoudelijk verschillende plannen, voor PCM en voor AD Nieuwsmedia, zijn van de baan.

Volgens het voorstel zal het benoemen van boventalligheid gebeuren binnen de regels van het Ontslagbesluit. Dit zou betekenen dat kwaliteitsselectie slechts beperkt en onder strikte voorwaarden mogelijk is. Daarnaast ligt er ook een voorstel om in het Sociaal Plan een regeling op te nemen waarbij journalisten bij vertrek een deel van de geldelijke tegemoetkoming kunnen laten omzetten in freelancewerk.

De NVJ vindt het voorstel, dat de komende dagen goed op papier zal worden gezet, een basis voor verder constructief overleg. De NVJ heeft wel aangegeven te willen praten over de hoogte van freelancetarieven.

Het overleg over het Sociaal Plan wordt op 4 juni voortgezet.