Eerlijk Deel

dinsdag 23 oktober 2012

Dat uitgevers hun materiaal steeds weer hergebruiken via hun (digitale) mediaplatforms mag dan wel een logische ontwikkeling zijn, de NVJ vindt dat zowel de rechten van de uitgever als die van de freelancer veilig gesteld moeten worden. Er moet een evenwichtige discussie op gang komen, in plaats van de simpele oplossing om rechten af te kopen. De NVJ stelt voor om door middel de term ATW de toegevoegde waarde die freelancers en fotografen representeren te benoemen. Deze post, de ATW (Auteurs Toegevoegde Waarde) wordt bij iedere opdracht afgestemd tussen opdrachtgever- en nemer.

Ex-ATW

Patrick Holleman, secretaris Freelancers: “Als beroepsvereniging willen wij voor onze freelanceleden op de bres springen. Het medialandschap verandert en er is steeds meer content nodig. Uitgevers moeten zich echter wel realiseren dat zij niet eenzijdig afspraken kunnen veranderen zonder oog voor een eerlijk deel. Het gaat ons in deze campagne om zowel freelancer en opdrachtgever bewust te maken van de toegevoegde waarde van freelance werk. Bij iedere vorm van hergebruik zouden we de term Auteurs Toegevoegde Waarde willen introduceren. Door deze ATW in te voeren wordt er inzichtelijk gemaakt dat er rekening wordt gehouden met de toegevoegde waarde die een freelancer levert. Net zo makkelijk als we nu in het zakelijke verkeer de bedragen zonder BTW met elkaar afspreken, zo moet dat voor de ATW straks ook opgaan. Uiteindelijk moeten de prestaties van de freelancers altijd meegenomen worden in de eindafrekening. We realiseren ons dat er met de huidige contractpraktijk van de uitgevers op dit vlak nog veel werk te verzetten is.”

We moeten oog krijgen maar ook houden voor elkaars belangen. Daarom is de NVJ de langdurige campagne Eerlijk Deel gestart.

Eerlijk Deel:
• Overleg met uitgevers over algemene voorwaarden en freelancebelangen;
• Dossiervorming met voorbeelden die de freelanceproblematiek inzichtelijk maken;
• Acties om uitgevers en freelancers bewust te maken van Eerlijk Deel;
• Discussies via social media;
• Ondernemersgerichte cursussen.

Discussier mee en meld je aan bij de Groep Freelance van de Villamedia Community.
Ga naar community.villamedia.nl.

Lees ook ‘Lekker makkelijk’, een interview met directeur Henk Scheenstra over de keuze van Sanoma Uitgevers om freelancers niet langer te vergoeden voor hergebruik en fotografen te vragen al hun beeld in te leveren.