Enquête digitalisering en auteursrecht

woensdag 13 oktober 2010

In opdracht van het ministeries van OCW en Justitie onderzoekt bureau SEO Economisch Onderzoek opvattingen en inzichten van makers omtrent digitalisering en auteursrecht. Aan de orde komen exploitatiemogelijkheden, filesharing en de rol van collectieve beheersorganisaties. Ook leden van de NVJ-secties Freelance en NVF fotojournalisten worden gevraagd om via een enquête hun inzichten te delen.

Voor makers, zoals journalisten, fotografen, auteurs en ontwerpers heeft internet als distributie- en exploitatiecentrum talrijke gevolgen. Er ontstaan bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden om rechten zelf te exploiteren en te beheren. Nieuwe partners dienen zich aan voor de exploitaties van werken en het collectief rechtenbeheer zou in een ander licht kunnen komen te staan als gevolg van internet als exploitatieplatform. Het vorige kabinet kondigde een onderzoek aan naar de positie van auteursrechthebbenden. Dit als reactie op het in 2009 verschenen rapport van de parlementaire werkgroep auteursrechten, de commissie Gerkens.

In opdracht van de ministeries van OCW en Justitie verricht SEO Economisch Onderzoek, in samenwerking met eLaw@Leiden en professor Paul Rutten van de Universiteit Leiden, onderzoek naar de ideeën van makers omtrent digitalisering en auteursrecht. SEO Economisch Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

De NVJ nodigt haar leden uit deel te nemen. Ga hier naar de enquête