Enquête: onderhandelen loont

maandag 23 april 2012

Een ruime meerderheid (70,4%) van de freelancers wil dat de NVJ namens hen met opdrachtgevers over tarieven en inkoopvoorwaarden onderhandelt. Bijna de helft (46,5%) van hen wil dat de NVJ dit altijd voor hen doet, terwijl de rest wil dat de NVJ dit soms namens hen doet. Opvallend is dat hetzelfde percentage (70,4%) aangeeft nooit te onderhandelen met opdrachtgevers. Dat is een opmerkelijk hoog percentage voor ‘ondernemers’. Deze freelancers vrezen de relatie met de opdrachtgever te verstoren of de opdracht niet te krijgen als zij onderhandelen. Aldus de conclusies van de derde en laatste oproep van de NVJ om deel te nemen aan de enquête ‘Contracten en tarieven freelancers’. Aan deze laatste oproep deden 336 respondenten mee.

Bijna een kwart (24%) van de freelancers onderhandelt met opdrachtgevers over beperkende voorwaarden in contracten. Van hen onderhandelt één op de vijf met succes. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat onderhandelen loont.

Agentschap
De NVJ sectie Freelance wil gehoor geven aan het verzoek van de respondenten en bestudeert of zij, dan wel een onafhankelijke agent namens freelancers op individuele basis met partijen kan onderhandelen. Samen met het bestuur van de sectie Freelance werkt secretaris Rosa García López het plan van een agentschap nader uit. Het doel is om het plan uiterlijk na de zomer te presenteren.

Ondernemerschap
Naar aanleiding van deze conclusies stelt de NVJ sectie Freelance zich ook tot doel om het ondernemerschap van de freelancers verder te faciliteren en te stimuleren. Tijdens De Grote Freelancersdag op 5 juni staat ondernemende journalistiek (Show me the money) centraal. Op die dag worden praktische handvaten aangereikt om freelancers te helpen om zich als ondernemer te onderscheiden in een overvolle markt.

Aantal respondenten
Op de oproep van de NVJ om inzage te geven in hun contracten en tarieven hebben 336 respondenten gereageerd. Er reageerden 195 freelancers schrijvende pers, 117 fotojournalisten en 24 omroep freelancers. Ruim 20 respondenten haakten bij de eerste vraag af omdat zij meenden dat de antwoorden geen recht deden aan hun realiteit.