Enquête over contracten bij regionale omroepen

maandag 13 juni 2016

De arbeidsmarkt verandert snel, ook bij de regionale omroep. Er worden minder vaste en tijdelijke contracten afgesloten. Steeds meer worden programmamakers ingehuurd als zzp’er of payroller (flexibele schil). De NVJ, FNV KIEM en CNV willen graag inzicht krijgen in de verdeling vaste en tijdelijke contracten en vragen medewerkers van de 13 regionale omroepen de enquête over dit onderwerp in te vullen. De resultaten zullen worden gebruikt om de bestaande regeling in de cao te evalueren en zo nodig bij te stellen.

In de cao 2015-2016 is bij de regionale omroepen een verhouding vast-tijdelijk van 75%-25% afgesproken. De ondernemingsraden en vakbonden houden hierop toezicht. Er is echter geen zicht op de omvang van de zogenoemde flexibele schil. Wel ontvangen de organisaties signalen dat (tijdelijke) contracten niet worden verlengd, maar dat de medewerkers kunnen terugkomen als zzp’er of payroller om hetzelfde werk te doen.

De werkgevers en vakorganisaties evalueren de afspraken in een speciale werkgroep en kunnen de regeling zo nodig verder ontwikkelen of bijstellen.

Om goed beslagen ten ijs te komen hebben de NVJ, FNV Kiem en CNV een enquête  uitgezet onder de medewerkers bij de 13 regionale omroepen. De organisaties willen meer inzicht krijgen in zaken, zoals verdeling vaste en tijdelijke contracten,  omvang flexibele schil en de invloed als zzp’er of payroller op de eigen contractvoorwaarden. Het doel is om zodoende de situatie bij de regionale omroepen goed in kaart te brengen, zodat de vakbonden zo goed mogelijk kunnen opkomen voor de belangen van omroepmedewerkers.

De enquête is gestuurd naar de medewerkers van alle regionale omroepen en verspreid via de ondernemingsraden.