Enquête STOP, Politie!

vrijdag 12 maart 2010

Samen met de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam doet de NVJ onderzoek naar het hinderen van journalisten in de uitoefening van hun werk door politiemensen en beveiligers. Collega’s wordt verzocht de enquête STOP, Politie! in te vullen.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft prof. dr. Frank Bovenkerk, criminoloog van de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam en mw. Marjolein Odekerken, MSc & MA, gevraagd onderzoek te doen naar het hinderen van journalisten in de uitoefening van hun werk door politiemensen en beveiligers.

Het onderzoek uit 2009 “Rot op met die camera” wees uit dat daarover, ondanks het bestaan van richtlijnen, klachten bestonden. Dit aspect wordt daarom nader onder de loep genomen in het nieuw onderzoek “STOP, politie!”.

Naast deze enquêtevragen worden enquêtevragen aan politiemensen gesteld en vraaggesprekken met journalisten en politiemensen gehouden over hun ervaringen. Tevens maakt dit onderzoek onderdeel uit van een groter onderzoek naar de persvrijheid in Nederland door prof. mr. A.W. Hins en mr. dr. M.M. Groothuis. De NVJ vraagt alle collega’s die deze website bezoeken (óók degenen die nog nooit tegen dit verschijnsel zijn aangelopen) enkele korte vragen over dit onderwerp te beantwoorden met behulp van de reply-knop. Het neemt niet meer dan enkele minuten in beslag en het gaat in hoofdzaak om niet meer dan het zetten van enkele kruisjes. De resultaten van dit onderzoek zullen op 3 mei worden gepresenteerd op de NVJ-bijeenkomst op de Dag voor de Persvrijheid.