Eredoctoraat UvA voor Folkert Jensma

donderdag 28 september 2023

Folkert Jensma, journalist, columnist en vice-voorzitter van de NVJ, ontvangt een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij ontvangt het eredoctoraat voor zijn belangwekkende journalistieke werk, waarin hij niet-aflatend aandacht vraagt voor de rechtsstaat en voor de kwaliteit van de alledaagse rechtspraktijk en de impact daarvan voor rechtzoekenden. 

Foto: Fenna Jensma

In zijn ‘Rechtsstaat’-columns voor NRC vraagt Jensma consequent aandacht voor de rechtsstaat en informeert hij het publiek over relevante inzichten, zowel binnen en buiten de wetenschap. Thema’s die hij veelvuldig aan de orde stelt zijn bijvoorbeeld de scheiding der machten, toegang tot recht en innovatie.

Belangrijke aanvulling op wetenschappelijk werk

Ook uit zijn andere journalistieke werk blijkt hoezeer de rechtsstaat en de kwaliteit van rechtspleging voor concrete rechtzoekenden hem aan het hart gaan. Via indrukwekkende reportages over bijvoorbeeld familierechtspraak informeert hij de lezer keer op keer over de staat van het rechtssysteem. Daarmee vormt zijn werk een belangrijke aanvulling op het wetenschappelijk werk dat aan de UvA en andere universiteiten wordt gedaan naar de rechtsstaat, rechtspleging en toegang tot recht.

‘Rechtstatelijk geweten van de Nederlandse rechtsstaat'

Als geen ander in Nederland combineert Jensma het systemische perspectief op de rechtsstaat en de rechtspraktijk met een scherp oog voor ‘law in action’: de alledaagse rechtspraktijk, de hiermee samenhangende rol van juristen en de impact hiervan op individuele burgers. Jensma is in de afgelopen decennia in zekere zin het rechtsstatelijk geweten geworden van de Nederlandse rechtspraktijk, met altijd ook oog voor het belang van rechtsgelijkheid en effectieve toegang tot recht voor gewone burgers. Daarbij schuwt hij stevige kritiek op juristen niet. Zodoende houdt Jensma de rechtspraktijk voortdurend een spiegel voor’, aldus erepromotor Iris van Domselaar, hoogleraar Rechtsfilosofie en beroepsethiek voor juristen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Tegelijk met Jensma wordt ook aan techno-socioloog, wetenschapper en schrijver Zeynep Tüfekçi een eredoctoraat toegekend. Het eredoctoraat wordt uitgereikt op 11 januari 2024.