Extra geld voor werkbeurzen freelancers

maandag 15 februari 2021

Er komt extra geld vrij voor werkbeurzen voor freelancers, onder andere via het Matchingfonds van De Coöperatie. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt nog eens in totaal 10 miljoen euro beschikbaar voor het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen.

Foto: Patricia Rehe

In 2020 heeft de Federatie Auteursrechtbelangen het Steunfonds Rechtensector opgericht met 5 miljoen euro eigen inleg van de deelnemende uitvoerende organisaties en 5 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Omdat het Steunfonds heeft aangetoond op doeltreffende wijze duizenden uitvoerende artiesten en creatieve professionals te kunnen ondersteunen, stelt de minister van OCW nog eens € 10 miljoen beschikbaar.

De Federatie Auteursrechtbelangen is het samenwerkingsverband van Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E. Het bestuur van de Federatie Auteursrechtbelangen gaat in overleg met betrokken organisaties een plan maken voor opnieuw een doeltreffende besteding van de extra beschikbaar gekomen gelden.

Lees ook: Tien miljoen extra voor Steunfonds Rechtensector