FNV Ledenparlement stemt op 4 juli over pensioenakkoord

maandag 29 juni 2020

UPDATE - Op vrijdag 19 juni stond een stemming gepland over de uitwerking van het pensioenakkoord bij het ledenparlement van FNV. Deze stemming is niet doorgegaan. Over twee weken komt het FNV Ledenparlement opnieuw samen om over het de uitwerking van het pensioenakkoord te stemmen. Op dinsdag 30 juni van 20.00 uur tot 21.00 uur staat er een Landelijk Webinar Pensioen FNV gepland. Tijdens dit webinar zal Tuur Elzinga ingaan op de hoofdlijnennotitie en zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Het webinar is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. 

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat de pers te woord over het besluit van vakbond FNV om de beslissing over het pensioenakkoord uit te stellen. Foto: Remko de Waal/ANP

De uitwerking bevat een nieuw pensioencontract wat uitgaat van een collectief beheerd vermogen, waarbij iedereen die deelneemt aan het pensioenfonds een duidelijk eigen aandeel heeft in dit vermogen. De hoogte van het aandeel in het vermogen is het resultaat van de premie die door de deelnemer is ingelegd en de toegedeelde rendementen. Middels een prognose wordt aangegeven wat voor uitkering mogelijk is van het aandeel in het vermogen. Doordat dit een prognose is en geen gegarandeerd recht hoeven er minder buffers worden aangehouden. Behaalde rendementen leiden zo eerder tot een verhoging van het pensioen, daar hoort wel bij dat tegenvallende rendementen ook eerder leiden tot een verlaging. Wel biedt het contract mogelijkheden om dit risico te dempen, bijvoorbeeld door het inzetten van een solidariteitsvermogen. Zo worden pech- en gelukgeneraties voorkomen.

Meer uitleg over dit systeem is gegeven in een webinar van FNV. Hier vind je ook antwoord op veel gestelde vragen.

Het ledenparlement van FNV toetst of de doelstellingen die eerder zijn vastgelegd in het pensioenakkoord zijn behaald. Met dit pensioenakkoord is in een referendum, waar ook NVJ leden konden stemmen, een meerderheid van de  leden akkoord gegaan

 Het hoofdbestuur van FNV is van mening dat de doelstellingen in voldoende mate zijn behaald. De doelstellingen waren:

  • Eerder zicht op indexatie;
  • 80% middelloon mogelijk na 42 jaar werken;
  • Uitgebreide risicodeling;
  • Geen pech- en gelukgeneraties;
  • Behoud van de verplichtstelling;
  • Oude en nieuwe rechten in één fonds;
  • Compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is inmiddels meer informatie te vinden over het nieuwe contract: 

De besluitvorming ligt nu bij het ledenparlement van FNV en aansluitend bij de Tweede Kamer. Wij houden jullie op de hoogte over de voortgang.

De NVJ-pensioencommissie heeft uiteraard uitgebreid gekeken naar het akkoord en ziet dat er nog zaken zijn die bij transitie aandacht behoeven. Zij zullen ook meekijken met de transitievragen die gesteld gaan worden aan sociale partners. De commissie ziet wel dat de doelstellingen in belangrijke mate zijn behaald en steunt daarom wel de richting zoals die nu voorligt. Het is aan de Kamer en de stuurgroep om de evenwichtigheid te blijven bewaken.

Webinar

Op dinsdag 30 juni van 20.00 uur tot 21.00 uur staat er een Landelijk Webinar Pensioen FNV gepland. Tijdens dit webinar zal Tuur Elzinga ingaan op de hoofdlijnennotitie en zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Het webinar is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.  Aanmelden kan via deze link